Sodelujoči

Madžarska

Veterinarska univerza v Budimpešti, Oddelek za mikrobiologijo in nalezljive bolezni

 

dr. Rebeka Berčič
bercic.rebeka.lucijana@aotk.szie.hu
Področje: Biotehniške vede, živalska produkcija in predelava

 

dr. Tamás Bakonyi
tamas.bakonyi@vetmeduni.ac.at
Področje: Biotehniške vede, živalska produkcija in predelava

 

 

Slovenija

Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

 

dr. Andreja Urbanek Kranjc
andreja.urbanek@um.si
Področje: Biologija, rastlinska fiziologija

 

 

Raziskovalci:

dr. Vesna Bukovac
vesna.bukovac@um.si
Področje: Kemija, analizna kemija

 

Mateja Felicijan, mag. kmet.
mateja.felicijan@um.si
Področje: Biologija, botanika

 

dr. Mario Lešnik
mario.lesnik@um.si
Področje: Rastlinska produkcija in predelava, fitomedicina

 

dr. Andrej Paušič
andrej.pausic@um.si
Področje: Biologija, botanika

 

dr. Jurij Rakun
jurij.rakun@um.si
Področje: Rastlinska produkcija in predelava

 

dr. Stanislav Tojnko
stanislav.tojnko@um.si
Področje: Rastlinska produkcija in predelava, kmetijske rastline

 

 

Tehnični sodelavci:

Anja Ivanuš, dipl. inž. kmet. un
anja.ivanus@um.si
Področje: Biologija, botanika

 

Johannes Rabensteiner, mag. rer. nat.
jj.rabenstein@gmail.com
Področje: Biologija, botanika

 

Polona Sušnik, mag. ekol. biod.
polona.susnik@um.si
Področje: Biologija, botanika

 

Bojana Žiberna, univ. dipl. ing. kem. tehn.
bojana.ziberna21@gmail.com
Področje: Kemijsko inženirstvo, procesno sistemsko inženirstvo

 

 

Študentje:

Tina Ugulin, mag. kmet. (doktorski študij naravoslovnih ved, Uni Graz, AT)
Ana Arnejčič (Agrikultura in okolje UN; FKBV)
Veronika Črešnar (Ekološko kmetijstvo; FKBV)
Martin Fras (Uporabno računalništvo; FNM)
Gašper Gomilšek (Agrikultura in okolje; FKBV)
Lana Hlebš (Biosistemsko inženirstvo; FKBV)
Tamara Kekec (Kmetijstvo II; FKBV)
Žiga Šerbinek (Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo; FKBV)